నీతి సూర్యుడు

రక్షకుడు పుట్టేను బేత్లెహేములో - రారాజై వెలిసేను పశువుల పాకలో (2) 
సర్వోన్నత స్థలములలో దేవునికే మహిమ
ఆయనే ప్రభువైన క్రీస్తని - ఆయనే ఇమ్మానుయేలని
రారండి పూజించి కీర్తించెదం 

దూతలే స్తుతి పాడగా - గొల్లలే ఆరాధించగా (2)
పరిశుద్ధ ప్రభువే - పసివాడై నేడు (2)
పాకలో పరుండే (2)               || సర్వోన్నత ||

అంధకారమే తొలగించను - చీకటి బ్రతుకులన్ వెలిగించను (2)
నీతి సూర్యుడె - వెలుగై నేడు (2)
ఇలలొ ఉదయించే (2)             || సర్వోన్నత || 

పాపములను బాపను - శాపములను మాపను (2)
దేవాతి దేవుడె గొర్రెపిల్లై (2)
అవతరించె నేడు (2)              || సర్వోన్నత ||      

Neethi Suryudu

Chorus
Rakshakudu Puttenu Bethlehemulo
Rarajai Velisenu Pashuvula Paakalo     || Rakshakudu ||
Sarvonnatha Sthalamulalo Devunike Mahima 
Ayane Prabhuvaina Kreesthani - Ayane Immanuelani
Raarandi Poojinchi Keerthinchedam (2)

Verse 1
Doothale Sthuthi Paadaga - Gollale Aaradhinchaga (2)
Parishudha Prabhuve Pasivadai Nedu (2)
Paakalo Parunde (2)            ||Sarvonnatha|| 

Verse 2
Andhakarame Tolagnichanu - Cheekati Brathukulan Veliginchanu (2)
Neethi Suryude Velugai Nedu (2)
Ilalo Udayinche (2)            ||Sarvonnatha|| 
 
Verse 3
Paapamulanu Baapanu - Shaapamulanu Maapanu (2)
Devathi Devude Gorre Pillai (2)
Avatharinche Nedu (2)           ||Sarvonnatha|| 

యేసు రాజు జన్మించె

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel

Fm Db Eb Cm
యేసు రాజు జన్మించె - నా కొరకై ఇలలో
Eb Cm Fm
క్రీస్తు యేసు ఉదయించె - మనకొరకై భువిలో (2)

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఉత్సహ గానము చేసేదము
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
ఓ సొదరా ఓ సోదరీ - ఆనందంతో గంతులు వేసేదము || యేసు రాజు||

Fm Ab Bbm
దావీదు వంశమందు - బేత్లెహేము గ్రామమందు
Eb Cm Fm
కన్య మరియ గర్భమందు - రక్షకుడు పుట్టెను (2)
Fm Db Eb Cm
పాపులను రక్షింప – నరరూపం దాల్చెను (2)
Fm Eb Cm Fm
పశువుల శాలయందు – పసివాడై వెలిసెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
ఆశ్చర్యకరుడు - ఆలోచనకర్త
Eb Cm Fm
బలవంతుడైన ప్రభు - నిత్యుడగు తండ్రి (2)
Fm Db Eb Cm
సమాధానకర్తయగు - అధిపతియై యేసయ్య (2)
Fm Eb Cm Fm
దివినుంచి భువికి నేడు – దిగివచ్చెను (2) || ఓ సొదరా||

Fm Ab Bbm
బంగారు సాంబ్రాణి - బోళమును అర్పించ
Eb Cm Fm
తారను వెంబడించి – జ్ఞానులు వచ్చిరి (2)
Fm Db Eb Cm
సంతోష గానముతో - పరిశుద్ధుని సన్నిధిని (2)
Fm Eb Cm Fm
సాగిలపడి యేసుని – పూజించిరి (2) || ఓ సొదరా||

Strumming: D D U D U

Yesu Raju Janminche

Here are the chords for my original composition. Please watch, share and subscribe to my YouTube channel. 

Fm Db Eb Cm
Yesu Raju Janminche - Naa Korakai Ilalo
Eb Cm Fm
Kreesthu Yesu Udayinche - Manakorakai Bhuvilo

Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Uthsaha Gaanamu Chesudamu
Fm Ab Bbm Eb Cm Fm
O Sodara O Sodari - Anandamtho Ganthulu Vesudamu ||Yesu||

Fm Ab Bbm
Daveedu Vamshamandu - Bethlehemu Gramamandu
Eb Cm Fm
Kanya Mariya Garbhamandu - Rakshakudu Puttenu (2)
Fm Db Eb Cm
Pappulanu Rakshimpa – Nararoopam Daalchenu (2)
Fm Eb Cm Fm
Pashuvula Shalayandu – Pasivadai Velisenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Asharya Karudu - Alochanakartha
Eb Cm Fm
Balavanthudaina Prabhuvu - Nithyudagu Thandri (2)
Fm Db Eb Cm
Samadhana Karthayagu - Adhipathiyai Yesayya (2)
Fm Eb Cm Fm
Divinunchi Bhuviki Nedu – Digivachchenu (2) ||O Sodara||


Fm Ab Bbm
Bangaru Sambrani - Bolamunu Arpincha
Eb Cm Fm
Taranu Vembadinchi – Gnanulu Vachiri (2)
Fm Db Eb Cm
Santosha Ganamutho - Parishudhuni Sannidhini (2)
Fm Eb Cm Fm
Sagilapadi Yesuni – Poojinchiri (2) ||O Sodara||

Strumming: D D U D U

E Thegulu Nee Gudaramu

G           C  G  D    G
E Thegulu Nee Gudaramun - Sameepinchadaya
G           C  G   D  G 
Apaya Memiyu Raane Raadu - Raane Raadayya
   C        G 
Lala Lalalala - Lala Lalalala
   D        G 
Lala Lalalala - Lala La

Verse 1
G                     C
Unnathamaina Devuni Neevu - Neevasamuga Goni
Am             D        G
Ashrayamaina Devuni Neevu - Aadhaya Parachitivi

Verse 2
G                      C
Gorrepilla Rakthamutho - Sathanun Jayinchitini
Am            D         G
Aathmathonu Vakyamutho - Anudinam Jayinchedanu

Verse 3
G                          C
Devuni Korakai Mana Prayasamulu - Vyardhamu Kaane Kaavu
Am            D       G
Kadalakunda Sthiramuga - Prayasa Padedamu

Verse 4
G                   C
Mana Yokka Neevasamu - Paralokamandhunadi
Am            D          G
Raanai Yunna Rakshakuni - Yedurkona Siddhapaduma

Strumming: D D U D U

Andala Tara

G                   Am  C
Andaala Tara Arudenche Nakai - Ambara Veedhilo
D           G       D    G
Avataaramoorti Yesayya Keerti - Avani Chatuchun
G                  D   Am
Ananda Sandra Mupponge Naalo - Amara Kaantilo
G         D        G   C  G
Aadi Devuni Jooda Ashimpamanasu – Payanamaitimi         ||Andala||

G                    Am  C
Visvaasa Yatra Dooramentaina - Vindugaa Dochenu
D             G       D   G
Vintaina Shanti Varshamche Naalo – Vijaya Padhamuna
G                     D   Am
Visvalanaeledi Devakumaruni - Veekshinchu Deekshalo
G        D          G    C   G
Virajimme Balamu Pravahinche Prema - Visranti Nosaguchun     ||Andala||

G                 Am  C
Yerushalemu Rajanagarilo - Yesunu Vedakuchu
D           G       D   G
Erigina Daari Tolagina Vela - Yedalo Krungiti
G                 D  Am
Yesayya Tara Eppativole - Eduraye Trovalo
G          D         G   C     G
Ento Yabburapaduchu Vismayamonduchu - Egiti Svaami Kadaku    ||Andala||

G                       Am  C
Prabhu Janma Sthalamu Pakayaegaani - Paraloka Saudhame
D          G       D  G
Baluni Jooda Jeevitamenta – Paavanamaayenu
G                     D  Am
Prabhu Padapooja Deevenakaga - Prasarinche Punyamu
G          D          G      C   G
Bratuke Mandiramaaye Arpanalae Sirulaye - Phaliyinche Prardhana ||Andala||

Strumming: D D U D U 

YouTube Link

Tara Velisindi Aa Ningilo

Em     C       D        Em
Tara Velisindi Aa Ningilo - Dharani Murisindi
Em      C       D       Em
Dootha Vachindi Suvarthanu - Maaku Thelapindi (2)
Em   C   G  Em       C   D    Em
Rajulaku Raju Puttadani - Yudhula Raju Udhayinchadani 

Em                            Am
Mandanu Vidachi Mammunu Marachi - Memantha Kalisi Vellamule
     D              C   Em
Aa Oorilo Aa Paakalo - Sthuthi Ganalu Padamuley (2)
Em       Am        D       Em
Santoshame Ika Sambarame - Loka Rakshana Anandame
Em       Am       D        Em
Stotrarpane Maa Rarajuke - Idi Christmas Arbhatame

Em                    Am
Bangaramunu Sambraniyu - Bolambunu Yechamule
     D           C   Em
Aa Intilo Maa Kantitho - Ninnu Kanulara Ganchamule
Em      Am       D      Em
Maa Immanueluvu Neevenani - Ninnu Manasara Kolichamule
Em      Am       D      Em
Maa Yudhula Rajuvu Neevenani - Ninnu Ghanaparachi Pogidamule

Strumming: D D U D U D U D

YouTube Link (Original is in Cm)

సందడి (Joyful Noise)

Gm      F
బెత్లహేములోనంటా – సందడి
Eb     F
పశువుల పాకలో – సందడి
Gm       F
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
Eb      F
పాటలు పాడేనంటా – సందడి                 ||బెత్లహేము||
Gm     F      Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb      F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)

Gm
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ...
Gm      F       Eb        F
హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ - విష్ యు ఎ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
Gm    F       Eb       F
మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ - విష్ యు ఎ మెర్రీ క్రిస్మస్

Gm     F
అర్ధ రాత్రి వేళలో – సందడి
Eb       F
దూతలు వచ్చెనంటా – సందడి
Gm      F
రక్షకుడు పుట్టెనని – సందడి
Eb      F
వార్తను తెలిపేనటా – సందడి                 ||అర్ధ రాత్రి||
Gm    F        Eb     F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి
Gm    F
చేసారంట సందడే సందడి 
Eb     F
చేయబోదాము సందడి సందడి సందడి సందడి సందడే      ||హ్యాప్పీ||   

Gm      F
గొల్లలు వచ్చిరంటా – సందడి
Eb        F
మనసారా మ్రొక్కిరంటా – సందడి
Gm       F
అందాల బాలుడంటా – సందడి
Eb     F
అందరి దేవుడని – సందడి                  ||గొల్లలు||
Gm     F      Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb     F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)  ||హ్యాప్పీ|| 

Gm       F
తారను చూచుకుంటూ – సందడి
Eb       F
జ్ఞానులు వచ్చారంటా – సందడి
Gm      F
పెట్టెలు తెచ్చారంటా – సందడి
Eb      F
కానుకలిచ్చారంటా – సందడి                 ||తారను||
Gm       F    Cm      Dm
రారాజు పుట్టెనని సందడి - మా రాజు పుట్టెనని సందడి (2)
Gm    F        Eb      F 
చేసారంట సందడే సందడి - చేయబోదాము సందడే సందడి (2)  ||హ్యాప్పీ||

Strumming: D D U D U    

YouTube Link

Sandhadi (Joyful Noise)

Gm       F       
Bethlahemulonanta - Sandhadi
Eb       F
Pashuvula Paakalo – Sandhadi
Gm         F       
Doothalu Vachchenanta Sandhadi
Eb       F
Paatalu Paadenanta – Sandhadi   ||Bethlahemu||
Gm       F       Cm        Dm     
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F       
Chesaaranta Sandhade Sandadhi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)

Gm
Happy Happy...
Gm     F           Eb        F
Happy Happy Christmas Christmas - Wish you a Happy Christmas
Gm     F           Eb        F
Merry Merry Christmas Christmas - Wish you a Merry Christmas

Gm        F       
Ardha Raathri Velalo - Sandhadi
Eb         F
Doothalu Vachchenantaa - Sandhadi
Gm        F       
Rakshakudu Puttenani Sandhadi 
Eb         F
Vaarthanu Thelipenataa Sandhadi   ||Ardha Raathri||  
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyyabodaamu Sandhade Sandhadi 
Gm     F          
Chesaaranta Sandhade Sandhadi
Eb      F
Cheyyabodaamu Sandhadi Sandhadi Sandhadi Sandhadi Sandhade    ||Happy||
	 
Gm        F       
Gollalu Vachchirantaa Sandhadi
Eb         F
Manasaaraa Mrokkirantaa Sandhadi 
Gm       F       
Andaala Baaludantaa Sandhadi
Eb      F
Andari Devudani Sandhadi      ||Gollalu||
Gm       F       Cm        Dm
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)||Happy||

Gm         F       
Thaaranu Choochukuntu Sandhadi
Eb         F
Gnaanulu Vachchaarantaa Sandhadi
Gm         F       
Pettelu Thechchaarantaa Sandhadi
Eb        F
Kaanukalichchaarantaa Sandhadi   ||Thaaranu||
Gm       F       Cm        Dm
Raaraaju Puttenani Sandhadi - Maa Raaju Puttenani Sandhadi (2)
Gm     F          Eb      F
Chesaaranta Sandhade Sandhadi - Cheyabodaamu Sandhade Sandhadi (2)||Happy||

Strumming: D D U D U

YouTube Link