నిను పోలిన వారెవరూ

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D]  నిను పోలిన [Em]వారెవరూ – [A]  మేలు చేయు [Bm]దేవుడవు
[D]  నిన్నే నే  [G]నమ్మితిన్ నా [D]దే[A]వా (X2)

[D]  నిన్నే నా [Em]జీవితమునకు – [A]  ఆధారము [Bm]చేసికొంటిని
[F#m]  నీవు లేని [G]జీవితమంతా – [A]  వ్యర్ధముగా [D]పోవునయ్య  (X2)

 

CHORUS (X2):

ఎల్ ష[Bm]డ్డాయ్ ఆరాధ[G]న – ఎలో[A]హిం ఆరాధ[F#m]న
అడో[Bm]నాయ్ ఆరాధ[Em]న – యేషు[A]వా ఆరాధ[D]న

 

VERSE 2 (X2):

[D]  కృంగియున్న [Em]నన్ను చూచి – [A]  కన్నీటిని  [Bm]తుడిచితివయ్య
[F#m]  కంటి పాప [G]వలే కాచి – [A]  కరుణతో [D]నడిపితివయ్య

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D]  మరణపు [Em]మార్గమందు – [A]  నడిచిన [Bm]వేళయందు
[F#m]  వైద్యునిగా [G]వచ్చి నాకు – [A]  మరో జన్మ[D]నిచ్చితివయ్య

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

Ninu Polina Vaarevaru

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D] Ninu Polina [Em]Vaarevaru – [A] Melu Cheyu [Bm]Devudadvu
[D] Ninne Ne [G]Nammithin Naa [D]De[A]vaa (X2)

[D] Ninne Naa [Em]Jeevithamunaku – [A] Aadhaaramu [Bm]Chesikontini
[F#m] Neevu Leni [G]Jeevithamanthaa – [A] Vyardhamugaa [D]Povunayya (X2)

 

CHORUS (X2):

El Sha[Bm]ddaai Aaraadha[G]na – Elo[A]him Aaraadha[F#m]na
Ado[Bm]naai Aaraadha[Em]na – Yeshu[A]vaa Aaraadha[D]na

 

VERSE 2 (X2):

[D] Krungiyunna [Em]Nannu Choochi – [A] Kanneetini [Bm]Thudichithivayya
[F#m] Kanti Paapa [G]Vale Kaachi – [A] Karunatho [D]Nadipithivayya

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D] Maranapu [Em]Maargamandu – [A] Nadichina [Bm]Velayandu
[F#m] Vaidyunigaa [G]Vachchi Naaku – [A] Maro Janma[D]nichchithivayya

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో

CHORUS
Em G C D Em నన్నెంతగా ప్రేమించితివో – నిన్నంతగా దూషించితినో Em G Am C D Em నన్నెంతగా నీవెరిగితివో – నిన్నంతగా నే మరచితినో Em C D Em గలనా నే చెప్పగలనా – దాయనా నే దాయగలనా (2) Em D అయ్యా... నా యేసయ్యా... C Em నాదం... తాళం... రాగం - ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము (2) VERSE 1 Em G D Em ఏ రీతిగా నా ఉదయమును – నీ ఆత్మతో దీవించితివో Em G D Em ఏ రీతిగా నా భారమును – నీ కరుణతో మోసితివో (2) Em D Em ఏ రీతిగా నా పలుకులో నీ నామమును – నిలిపితివో Em D Em ఏ రీతిగా నా కన్నీటిని నీ ప్రేమతో – తుడిచితివో (2) || గలనా || VERSE 2 Em G D Em ఏ రీతిగా నా రాతను – నీ చేతితో రాసితివో Em G D Em ఏ రీతిగా నా బాటను – నీ మాటతో మలిచితివో (2) Em D Em ఏ రీతిగా నా గమ్యమును నీ సిలువతో – మార్చితివో Em D Em ఏ రీతిగా నా దుర్గమును నీ కృపతో – కట్టితివో (2) || గలనా ||

Strumming: D D U D U

రండి యెహోవాను గూర్చి

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము (2)
Cm        Bb  Ab    Cm
ఆయనే మన పోషకుడు - నమ్మదగిన దేవుడన్నీ (2)
Ab    Cm
నమ్మదగిన దేవుడనీ...     

Cm           Ab  Bb    Cm
రండి యెహోవాను గూర్చి - ఉత్సాహగానము చేయుదము
Cm       Bb        Cm   
ఆహా .. హల్లేలూయా ఆహా .. హల్లేలూయా (2)

Cm       Bb        Cm
కష్టనష్టము లెన్నున్నా - పొంగు సాగరలెదురైనా (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
ఆయనే మన ఆశ్రయం - ఇరుకులో ఇబ్బందులలో (2)
Ab    Cm
ఇరుకులో ఇబ్బందులలో...                ||రండి||

Cm          Bb      Cm
విరిగి నలగిన హృదయముతో - దేవ దేవుని సన్నిధిలో (2)
Cm     Bb    Ab       Cm 
అనిశము ప్రార్ధించినా - కలుగు యీవులు మనకెన్నో (2)
Ab      Cm
కలుగు యీవులు మనకెన్నో...               ||రండి||

Cm       Bb      Cm 
త్రోవ తప్పిన వారలను - చేరదీసే నాధుడనీ (2)
Cm     Bb      Ab     Cm 
నీతి సూర్యుండాయనేయని - నిత్యము స్తుతి చేయుదము (2)
Ab     Cm
నిత్యము స్తుతి చేయుదము...               ||రండి||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

Randi Yehovanu Gurchi

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu (2)
Cm        Bb  Ab     Cm
Ayane Mana Poshakudu - Nammadagina Devudani (2)
Ab     Cm
Nammadagina Devudani

Cm           Ab   Bb   Cm
Randi Yehovanu Gurchi - Utsaha Ganamu Chesedhamu
Cm     Bb        Cm   
Aha Hallelujah - Aha Hallelujah (2)

Cm          Bb        Cm
Kashta Nashatamu Lennunna - Pongu Sagaraledhuraina (2)
Cm     Bb    Ab    Cm 
Ayahe Mana Ashrayam - Irukulo Ibbandhulalo (2)       
Ab    Cm
Irukulo Ibbandhulalo                     ||Randi||

Cm          Bb        Cm
Throva Thappina Vaaralanu - Cheredeese Naadhudani (2)
Cm      Bb      Ab        Cm 
Neethi Suryundaayanenani - Nityamu Sthuthi Cheyudhamu (2)
Ab       Cm
Nityamu Sthuthi Cheyudhamu                  ||Randi||

Cm            Bb          Cm
Virigi Naligina Hrudhayamutho - Deva Devadevuni Sannidhilo (2)
Cm          Bb Ab       Cm 
Anishamu Praardhinnchina - Kalugu Eevulu Manakenno (2)
Ab      Cm
Kalugu Eevulu Manakenno                    ||Randi||

Strumming: D D D U  D U D U D

YouTube Link

జీవనదిని నా హృదయములో

D   A   D     G  C    D A  D
జీవనదిని నా హృదయములో - ప్రవహింప చేయుమయా (2)

D       G      C    G    D
శరీర క్రియలన్నియూ - నాలో నశియింప చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D        G   C    G    D
బలహీన సమయములో - నీ బలము ప్రసాదించుము (2)   ||జీవ నదిని||

D        G      C   G    D
ఎండిన ఎముకలన్నియూ - తిరిగి జీవింప చేయుమయా (2)  ||జీవ నదిని||

D       G     C    G    D
ఆత్మీయ వరములతో - నన్ను అభిషేకం చేయుమయా (2)   ||జీవ నదిని||

D       G     C    G   D
హల్లెలూయా ఆమెన్ - ఆమెన్ హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)    ||జీవ నదిని||

Strumming: D U D U D U

YouTube Link

ఓ యేసు నీ ప్రేమ

C                Em
ఓ యేసు నీ ప్రేమ - ఎంతో మహానీయము
F    C       G      C   
ఆకాశ తార పర్వత సముద్రములకన్న గొప్పది (2)   ||ఓ యేసు||

C      Am  F        C
ఆగమ్య ఆనందమే - హృదయము నిండెను
C      Am  F     C
ప్రభుని కార్యములు - గంభీరమైనవి
F      C        
ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు
G       C
స్తుతికి యోగ్యములు (2)             ||ఓ యేసు||

C        Am  F     C
సంకట సమయములో - సాగలేకున్నాను 
C       Am  F        C
దయచూపు నా మీదా - అని నేను మెరపెట్టగా
F      C         
వింటినంటివి నా మొర్రకు ముందే
G       C
తోడునుందునంటివి (2)             ||ఓ యేసు||

C     Am  F        C
మరణాందకారపు - లోయనే సంచరించిన 
C    Am  F    C
నిరంతరమేసు - నాదు కాపరివై
F       C        
కరమునిచ్చి నన్ను గాయుచు నడుపు
G     C
కరణగల ప్రభువు (2)              ||ఓ యేసు||

C       Am  F        C
కొదువలెన్ని యున్నా - భయపడను నేనెప్పుడు
C      Am  F      C
పచ్చిక బయలులో - పరుండ జేయును
F       C        
భోజనజలములతో తృప్తి పరచు 
G       C
నాతో నుండునేసు (2)              ||ఓ యేసు||

C      Am  F      C
దేవుని గృహములో - సదా స్తుతించెదనూ
C         Am  F      C
సంపూర్ణ హృదయముతో - సదా భజించెదనూ
F     C        
స్తుతి ప్రశంసలకు యోగ్యుడేసు
G       C
హల్లేలూయా ఆమేన్ (2)             ||ఓ యేసు||

Strumming: D U D U D U D U D U D U

YouTube Link (Note the key used is C#)

O Yesu Nee Prema

C                 Em
O Yesu Nee Prema - Entho Mahaaneeyamu
F       C        G        C 
Aakasha Thaara Parvatha Samudramula Kanna Goppadi (2) ||O Yesu||

C       Am  F       C
Agamya Aanandame - Hrudayamu Nindenu
C        Am  F       C
Prabhuni Kaaryamulu - Gambheeramainavi
F      C    
Prathi Udaya Sayanthramulu
G        C    
Stuthiki Yogyamulu (2)                 ||O Yesu||

C        Am  F      C
Sankata Samayamulo - Saagalekunnaanu
C         Am  F         C
Dayachoopu Naa Meedaa - Ani Nenu Morapettagaa
F      C    
Vintinantivi Naa Moraku Munde
G        C    
Thodu Nundunantivi (2)                 ||O Yesu||

C        Am  F         C
Maranaandha Kaarapu - Loyalo Sancharinchina
C     Am  F      C
Nirantaramesu - Naadu Kaapariyai
F         C
Karamunichchi Nanu Gaayuchu Nadupu
G        C
Karunagala Prabhuvu (2)                ||O Yesu||

C       Am  F         C
Koduvalenni Yunnaa- Bhayapadanu Ne Nepudu
C      Am  F      C
Pachika Bayalulo - Parunda Jeyunu
F          C    
Bhojana Jalamulatho Thrupthiparachu
G       C    
Naatho Nundunesu (2)                  ||O Yesu||

C      Am  F         C
Devuni Gruhamulo - Sadaa Sthuthinchedanu
C         Am  F        C
Sampoorna Hrudayamutho - Sadaa Bhajinchedanu
F        C    
Sthuthi Prashamsalaku Yogyudesu
G       C    
Hallelooyaa Amen (2)                  ||O Yesu||

Strumming: D U D U D U D U D U D U

YouTube Link (Note the key used is C#)

Nee Prema Nee Karuna

Em    D      C     Am    Em
Nee Prema Nee Karuna – Chalunaya Naa Jeevithana
Em     D      C     Am   Em
Mari Denini Ashinchanu - Ne Koranu Ee Jagana    || Nee Prema||
Em        D     Em
Chalayya Chalee - Deevenalu Chalu 
C       Bm     Em
Melayya Melu - Nee Sannidi Melu          ||Chalayya||


Em        D     Em 
Gurileni Nannu - Gurthinchinave
C         Bm    Em
Enaleni Premanu - Chupinchinave
Em        D    Em 
Velaleni Naaku - Viluvichinave
C          Bm     Em
Viluvaina Paatraga - Nanu Maarchinave       || Nee Prema||


Em         D     Em 
Chejarina Naakai - Chechaachinave
C             Bm    Em
Chedarina Naa Brathukunu - Cheradeesinave
Em         D     Em 
Cheranundi Nannu - Vidipinchinave
C            Bm    Em
Cheragani Nee Premaku - Sakshigaa Marchave	  || Nee Prema||


Em          D     Em 
Narakapu Polimeralo - Nanu Kanugonnave
C           Bm   Em
Kalvarilo Pranamichi - Nanu Konnave
Em            D    Em 
Nee Premanu Prakatimpa - Nanu Ennukonnave
C        Bm     Em
Nee Kumaruniga - Nanu Marchinave          || Nee Prema||

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Original Song is in Fm)

Aascharyamaina Prema

F#m          D    E  F#m
Aascharyamaina Prema – Kalvariloni Prema
       E         D    E   C# F#m
Maranamu Kante Balamaina Premadi Nannu Jayinche Nee Prema (2)  ||Aascha||

F#m   E    F#m      D    E    F#m
Paramunu Veedina Prema - Dharalo Paapini Vedakina Prema (2)
   A     E     D         E   F#m
Nannu Karuninchi Aadarinchi Sedadeerchi Nithya Jeevamichche (2) ||Aascha||

F#m   E   F#m       D    E   F#m
Paavana Yesuni Prema - Siluvalo Paapini Mosina Prema (2)
    A     E      D        E    F#m
Naakai Maraninchi Jeevamichchi Jayamichchi Tana Mahimanichche (2)||Aascha||

F#m   E     F#m      D     E    F#m
Shramalu Sahinchina Prema - Naakai Shaapamu Norchina Prema (2)
  A    E    D     E  F#m
Vidanaadani Premadi Ennadoo Edabaayadu (2)            ||Aascha||

F#m     E    F#m      D    E    F#m
Naa Sthithi Joochina Prema - Naapai Jaalini Choopina Prema (2)
    A     E      D     E      F#m
Naakai Parugethi Kougalinchi Muddhadi Kanneetini Thudiche (2)  ||Aascha||

Strumming: D U D U D U D U D U D

YouTube Link (Key used in the video is Fm)