Chords

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

A

 1. Aascharyamaina Prema
 2. Anni Naamamula Kanna
 3. Andaru Nannu Vidachina
 4. Aradhinchedanu Nannu
 5. Ascharya Karudu, Alochana Kartha
 6. Athyunatha Simhasanamupai 
 1. ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ
 2. అన్ని నామములకన్న
 3. అందరు నన్ను విడచినా
 4. ఆరాధించెదను నిన్ను
 5. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త
 6. అత్యున్నత సింహాసనముపై


top

B

 1. Balavanthuda
 2. Bandhinaipoya
 3. Bangaram Adugaledu
 4. Bhayapadanu
 1. బలవంతుడ
 2. బంధీనైపోయా
 3. బంగారం అడుగలేదు
 4. భయపడను


top

 1. Chalunaya Chalunaya 
 2. Cheyi Pattuko Naa Cheyi Pattuko 
 1. చాలునయా చాలునయా
 2. చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో


top

D

 1. Deva Nee Naamam
 2. Deva Nee Naamam 
 3. Duppi Neeti 
 1. దేవ నీ నామం
 2. దేవా నీ నామం (Kripal Mohan) 
 3. దుప్పి నీటి (As The Deer)


top

E

 1. E Thegulu Nee Gudaramun
 2. Emmanuelu Rakthamu  
 3. Enduko Nanninthaga Neevu   
 4. Entha Manchi Devudavayya 
 1. ఏ తెగులు నీ గుడారమున్
 2. ఇమ్మానుయేలు రక్తము
 3. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు
 4. ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా


top

H

 1. Halleluja Hallelujah Stotramulu 
 2. Hallelujah Sthuthi Mahima 
 3. Hallelujah Yesu Prabhun
 4. Hosanna 
 1. హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు
 2. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ
 3. హల్లెలూయ యేసు ప్రభున్
 4. హోసన్న


top

I

 1. Ide Dinam
 2. Idigo Deva Ee Hrudayam
 3. Idigo Deva Naa Jeevitham
 1. ఇదే దినం
 2. ఇదిగో దేవా ఈ హృదయం
 3. ఇదిగో దేవా నా జీవితం


top

J

 1. Jayam Jayam Yesulo Naaku
 2. Jeevanadhini Naa Hrudayamulo
 3. Junti Thene Kanna
 1. జయం జయం యేసులో నాకు
 2. జీవనదిని నా హృదయములో
 3. జుంటి తేనె కన్నా


top

K

 1. Kantipaapavale Nannu Kaachutaku
 2. Krupalanu Talanchuchu
 3. Krupamayuda Neelona
 1. కంటి పాప వలే నన్ను కాచుటకు
 2. కృపలను తలంచుచూ
 3. కృపామయుడా నీలోనా


top

L

 1. Lekkincha Leni Sthothramul
 1. లెక్కించ లేని స్తోత్రముల్


top

M

 1. Manasantha
 2. Mahima Ghanathaku Arhudavu
 3. Melulu Nee Melulu
 1. మనసంతా
 2. మహిమ ఘనతకు అర్హుడవు
 3. మేలులు నీ మేలులు


top

N

 1. Naadu Jeevamayane
 2. Naadantu Lokana Yedi Ledayya
 3. Naa Jeevam Naa Sarvam
 4. Naa Jeevam Naa Sarvam (Original Chords)
 5. Naa Jeevitha Kaalamantha
 6. Naa Neethi Neeve
 7. Naa Pranam Naa Sarvam
 8. Naa Thandri Neeve
 9. Naa Yesayya Naa Rakshaka
 10. Nadipinchu
 11. Nannenthaga Preminchithivo
 12. Nazareyuda Naa Yesayya
 13. Nee Chethilo Rottenu Nenayya
 14. Nee Chethitho Nannu Pattuko
 15. Nee Prema Naa Karuna
 16. Neeve
 17. Neeve Naa Devudavu
 18. Neeve Naa Pranamu
 19. Neeve Naa Oopiri (This is the Air I Breathe)
 20. Neevu Chesina Upakaramulaku
 21. Neevunte Naaku Chalu Yesayya
 22. Ninne Preminthunu
 23. Ninu Chudani Kshanamu
 24. Ninu Polina Vaarevaru
 25. Nithya Prematho
 1. నాదు జీవమాయనే
 2. నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
 3. నా జీవం నా సర్వం
 4. నా జీవం నా సర్వం (Original Chords)
 5. నా జీవిత కాలమంత
 6. నా నీతి నీవే
 7. నా ప్రాణం నా సర్వం
 8. నా తండ్రి నీవే
 9. నా యేసయ్యా నా రక్షకా
 10. నడిపించు నా నావ
 11. నన్నెంతగా ప్రేమించితివో
 12. నజరేయుడా నా యేసయ్యా
 13. నీ చేతిలో రొట్టెను నేనయ్య
 14. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో
 15. నీ ప్రేమా నీ కరుణా
 16. నీవే
 17. నీవే నా దేవుడవు
 18. నీవే నా ప్రాణము
 19. నీవే నా ఊపిరి (This is the Air I Breathe)
 20. నీవు చేసిన ఉపకారములకు
 21. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
 22. నిన్నే ప్రేమింతున
 23. నిను చూడని క్షణము
 24. నిత్య ప్రేమతో
 25. నిను పోలిన వారెవరూ


top

O

 1. O Yesu Nee Prema
 2. Oohinchaleni Melulatho Nimpina
 1. ఓ యేసు నీ ప్రేమ
 2. ఊహించలేని మేలులతో నింపిన


top

P

 1. Parama Jeevamu Naaku Nivva
 2. Prema Yesuni Prema
 3. Preminchedan Adhikamuga
 1. పరమ జీవము నాకు నివ్వ
 2. ప్రేమ యేసుని ప్రేమ
 3. ప్రేమించెదన్ అధికముగా


top

R

 1. Rammanuchunnadu
 2. Randi Yehovanu Gurchi
 1. రమ్మానుచున్నాడు
 2. రండి యెహోవాను గూర్చి


top

S

 1. Sada Kaalamu Neetho Nenu
 2. Sannidhi
 3. Shudha Hrudayam (Cm)
 4. Shudha Hrudayam (w/Capo)
 5. Silvalo Nakai Karchenu
 6. Sthuthiyincheda Nee Naamam
 7. Stotram Chellinthumu
 8. Sundara Sundara Naamam
 9. Sundaruda
 1. సదా కాలము నీతో నేను
 2. సన్నిధి
 3. శుద్ధా హృదయం (Cm)
 4. శుద్ధా హృదయం (Capo Am)
 5. సిల్వలో నాకై కార్చెను
 6. స్తుతియించెదా నీ నామం
 7. స్తోత్రం చెల్లింతుము
 8. సుందర సుందర నామం
 9. సుందరుడా


top

T

 1. Tara Taralalo
 1. తర తరాలలో


top

V

 1. Vagdanamu
 2. Vandanam
 1. వాగ్దానము
 2. వందనం


top

Y

 1. Ye Badha Ledu Ye Kashtam Ledu
 2. Yehova Nee Naamamu
 3. Yehova Yire
 4. Yesayya Naamamlo
 5. Yesayya Nee Maatalu
 6. Yese Daivamu
 7. Yese Naa Maargamu Yese Naa Satyamu
 8. Yese Naa Parihari
 9. Yesutho Teeviganu
 10. Yesu Neeve Kaavalayya
 1. ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు
 2. యెహోవా నీ నామము
 3. యెహోవా యీరే
 4. యేసయ్య నామంలో
 5. యేసయ్యా నీ మాటలు
 6. యేసే దైవము
 7. యేసే నా మార్గము యేసే నా సత్యము
 8. యేసే నా పరిహారి
 9. యేసుతో ఠీవిగాను
 10. యేసూ నీవే కావాలయ్యా


top

135 thoughts on “Chords

 1. HELLO BROTHER. YOUR WORK HAS BEEN HELPING ME A LOT. THANK YOU SO MUCH. AND IF YOU CAN, COULD YOU PLEASE UPLOAD THE CHORDS FOR THE SONG “YEVARU CHOOPINCHALENI”
  I’M LEAVING THE YOUTUBE LINK BELOW.

  THANK YOU SO MUCH BROTHER

 2. Hi brother, will you please make a chord chart for “Naa kosamaa Ee siluva yasgamu”? Thank you brother. God bless.

  • Thara tharaalalo (Em)
   Em
   thara tharaalalo, yugayugaalalo, jagajagaalalo
   Em D C Em
   devudu …. devudu….yaesae devudu
   Em D G B Em
   hallelujah – hallelujah – hallelujah – hallelujah
   Em D Em Em D Em
   bhoomini phutinchakamunupu – lokamu punaadi lenapudu
   Em D Em Em D Em
   srishtiki silpakaarudu – jagatiki aadhisambhootudu
   Em D Em Em D Em
   tandri kumaara aatmayu – okadai yunnaa roopamu

   • hi can you please send me the chords and strumming patterns for few songs… I need them badly… Please
    Emmivagalanayya na Yesayya nevu chesina melulaku..
    Yesu rakthame jayam by ravinder
    Ee lokam lo gathiyinchinadani by anup
    Aaradhanchedanu Yesayya naamamunu
    Mahimaku paathruda ganathaku arhuda

 3. VJ,
  Just started learning guitar and now all this makes sense to me 🙂
  Very impressed and sincerely appreciating your efforts. And btw have you thought about creating a mobile app?
  God Bless you abundantly.

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s