నిను పోలిన వారెవరూ

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D]  నిను పోలిన [Em]వారెవరూ – [A]  మేలు చేయు [Bm]దేవుడవు
[D]  నిన్నే నే  [G]నమ్మితిన్ నా [D]దే[A]వా (X2)

[D]  నిన్నే నా [Em]జీవితమునకు – [A]  ఆధారము [Bm]చేసికొంటిని
[F#m]  నీవు లేని [G]జీవితమంతా – [A]  వ్యర్ధముగా [D]పోవునయ్య  (X2)

 

CHORUS (X2):

ఎల్ ష[Bm]డ్డాయ్ ఆరాధ[G]న – ఎలో[A]హిం ఆరాధ[F#m]న
అడో[Bm]నాయ్ ఆరాధ[Em]న – యేషు[A]వా ఆరాధ[D]న

 

VERSE 2 (X2):

[D]  కృంగియున్న [Em]నన్ను చూచి – [A]  కన్నీటిని  [Bm]తుడిచితివయ్య
[F#m]  కంటి పాప [G]వలే కాచి – [A]  కరుణతో [D]నడిపితివయ్య

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D]  మరణపు [Em]మార్గమందు – [A]  నడిచిన [Bm]వేళయందు
[F#m]  వైద్యునిగా [G]వచ్చి నాకు – [A]  మరో జన్మ[D]నిచ్చితివయ్య

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]

Ninu Polina Vaarevaru

[chordpress interactive = ‘yes’]

INTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

VERSE 1 :

[D] Ninu Polina [Em]Vaarevaru – [A] Melu Cheyu [Bm]Devudadvu
[D] Ninne Ne [G]Nammithin Naa [D]De[A]vaa (X2)

[D] Ninne Naa [Em]Jeevithamunaku – [A] Aadhaaramu [Bm]Chesikontini
[F#m] Neevu Leni [G]Jeevithamanthaa – [A] Vyardhamugaa [D]Povunayya (X2)

 

CHORUS (X2):

El Sha[Bm]ddaai Aaraadha[G]na – Elo[A]him Aaraadha[F#m]na
Ado[Bm]naai Aaraadha[Em]na – Yeshu[A]vaa Aaraadha[D]na

 

VERSE 2 (X2):

[D] Krungiyunna [Em]Nannu Choochi – [A] Kanneetini [Bm]Thudichithivayya
[F#m] Kanti Paapa [G]Vale Kaachi – [A] Karunatho [D]Nadipithivayya

 

CHORUS (X2):

INSTRUMENTAL (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

 

VERSE 3 (X2):

[D] Maranapu [Em]Maargamandu – [A] Nadichina [Bm]Velayandu
[F#m] Vaidyunigaa [G]Vachchi Naaku – [A] Maro Janma[D]nichchithivayya

 

CHORUS (X4): 

OUTRO (X2):
[D] [Em] [A] [Bm]   [D] [G] [A] [Bm]

[/chordpress]