లలలాలలల…ఇల్లలోన పండగంట

Em    D     C     Em
లలలాలలల లలలలల……. లలాలలలల లలలలల

పల్లవి

Em 
ఇల్లలోన పండగంట – కల్ల్లలోన కాంతులంట 
Em     D    C      Em 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
Em
మల్లెపూల మంచుజల్లి – మందిరాన కురిసెనేడు 
Em     D    C      Em 
ఎందుకే ఎందుకే కోయిల – చెప్పవే చెప్పవే కోయిల 
Em       D   C        Em 
అర్ధరాత్రి కాలమందు వెన్నెల – అవతార పురుశుడంట వెన్నెల (2) 
Em      D    C      Em 
అవతరించినాడంట వెన్నెల – ఈ అవనిలోనంట వెన్నెల       ||ల ల||

చరనం 1

Em             D    C      Em
ఏ ఊరు ఏ వాడ ఏ దిశను పుట్టినాడే కోయిలా - చెప్పవే చెప్పవే కోయిలా (2)
Em      D    C        Em
యూదా దేషమందు వెన్నెల – బెత్లెహేము గ్రామమందు వెన్నెల (2) 
Em      D    C        Em
రాజులకు రాజంట వెన్నెల – ఈ లోకాన్ని యేలునంట వెన్నెల     ||ల ల||

చరనం 2

Em              D   C      Em
ధూప దీప హారములతొ వచ్చినారు ఎవరే కోయిల - చెప్పవే చెప్పవే కోయిల (2)
Em         D    C       Em
తూర్పు దేశపు ఙ్ణానులంట వెన్నెల – దర్శించ వచ్చినారే వెన్నెల(2)
Em      D   C        Em
బంగారు సాంబ్రాని భోళం – తెచ్చినారు మొక్కినారు వెన్నెల     ||ల ల||

Strumming Pattern: D U D U D U  D U D U D
 

2 thoughts on “లలలాలలల…ఇల్లలోన పండగంట

 1. Hi Thanks for the chords
  Can you please post chords for song’
  Maargamulanu srujinchuvaadu’ and also for
  ‘Sthuthulaku pathrudu yesaiah’

  Thanks

Share your feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s