Senaon Ka Yehowa

CHORUS (X2)
Em              D 
Senaon Ka Yehowa Hamare Sang Sang Hai
           C      Em
Yakub Ka Parmeshwar Hamara Ooncha Gadh Hai

VERSE 1
Em      D           Em
Jisne Akash Banaya - Jisne Prithvi Banayi (2)
  Em        D 
Jo Sarvashaktiman Prabhu Hai
C D Em
Woh Yehowa Hamare Sang Sang Hai || Senao Ka||

VERSE 2 Em D Em Samundar Ko Jisne Dobhaga - Jangal Se Maarg Nikala (2) Em D
Jo Wayde Ko Karta Hai Poora
C D Em
Woh Yehowa Hamare Sang Sang Hai || Senao Ka|| VERSE 3 Em D Em Lazar Ko Jisne Jilaya - Zakai Ko Jisne Bachaya (2)
Em D
Jiske Liye Sabkuch Hai Sambhav
C D Em
Woh Yehowa Hamare Sang Sang Hai || Senao Ka||

Strumming: D..D.. U D U D U.. D U

Yeshu Paida Hua

Em          D      C   Em
Jumo Nacho Khushi Se Aaj – Yeshu Paida Hua (4)
Em     D         C        D
Yeshu Paida Hua – Yeshu Paida Hua – Yeshu Paida Hua
Em          D      C   Em
Jumo Nacho Khushi Se Aaj – Yeshu Paida Hua (2)

Em      D            C   Em
Bethlehem Ki Choti Nagariya – Cham Ka Sitara Re
Em       D           C   Em
Charni Mein Aya Yeshu Masiha – Dootone Gaaya Re (2) 
Em      D         C         D 
Prabhu Sabka Aya – Yeshu Sabka Aya – Yeshu Sab Ka Aya
Em           D      C   Em
Jhoomo Nacho Khushi Se Aaj – Yeshu Paida Hua (2)

Em      D          C  Em
Raja Sab Ghabhrayi Gaye – Yeshu Ke Aane Se
Em         D          C    Em
Dhwaar Dhwaar Dhundhvaya Yeshu Ko – Paya Pata Na Re (2)
Em     D        C        D 
Yeshu Raja Hua – Yeshu Raja Hua – Yeshu Raja Hua
Em           D      C   Em
Jumo Nacho Khushi Se Aaj – Yeshu Paida Hua (2)

Em       D              C  Em
Anand Khushiya Aayi Jagath Mein – Yeshu Ke Aane Se
Em      D              C  Em
Jyothi Mukthi Aayi Jagath Mein – Yeshu Ke Aane Se (2)
Em      D         C         D
Mukthi Data Aaya – Mukthi Data Aaya - Mukthi Data Aaya

Em           D      C   Em
Jumo Nacho Khushi Se Aaj – Yeshu Paida Hua (2)
Em     D        C        D
Yeshu Raja Hua – Yeshu Raja Hua – Yeshu Raja Hua
Em          D      C   Em
Jumo Nacho Khushi Se Aaj – Yeshu Paida Hua (2)

Strumming: D D U D U

YouTube Link (Song is in Ebm)