Ibaadath Karo

Gm 	    F    Gm     F 
Aye Duniya Ke Logon – Oonchi Awaaz Karo
 Bb      F    Eb      Gm 
Gao Khushi Ke Geet – Uska Gungaan Karo	
     F 	  Eb    Gm 
Ibadat Karo Uski – Ibadat Karo

Gm 	  F 	   Gm    F 
Yaad Rakho Ke – Wahi Ik Khuda Hai
F     Bb 	  Eb    Gm   
Humko Yeh Jeevan – Usi Ne Diya Hai
Gm 	F 	 Gm 	   F
Us Charagah Se – Hum Sab Hain Aaye
F    Bb   Eb    Gm
Hum Do Sana Ke – Hum Geet Gaayen
Gm      F      Gm     F
Rab Ka Tum Shukr Karo – Oonchi Aawaz Karo	 
 Bb      F    Eb      Gm 
Gao Khushi Ke Geet – Uska Gungaan Karo	 
     F     Eb    Gm 
Ibadat Karo Uski – Ibadat Karo

Gm 	 F 	 Gm 	 F 
Naame Khudawan – Kitna Mubarak
F      Bb  Eb    Gm   
Mera Khudawan – Kitna Bhala Hai
Gm 	  F   Gm 	  F
Rehmat Hai Uski – Sadiyon Purani
F    Bb   Eb      Gm
Wafa Ka Azalse – Yahi Silsila Hai
Gm      F     Gm     F
Us Par Imaan Dharo – Uske Ghar Aao Chalo
Bb 	   F    Eb      Gm 
Gao Khushi Ke Geet – Uska Gungaan Karo
     F    Eb    Gm 
Ibadat Karo Uski – Ibadat Karo

Strumming: D U D U D U D U

YouTube Link